D-67435 Neustadt / Wstr.
Tel. +49 6327 9797-0
Fax +49 6327 9797-70
E-Mail: info@hoeflinger.com
  • de
  • en
  • fr
GroßlagerGroßlagerGroßlagerGroßlagerGroßlagerGroßlagerGroßlagerGroßlagerGroßlager

Schälmaschinen

Bühler DC-Peeler
Bühler DC-Peeler
Bühler DC-Peeler
Bühler DC-Peeler
Bühler DC-Peeler
Bühler DC-Peeler
Bühler DC-Peeler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler BSSA-Schäler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler DSRH-Jet Pearler
Bühler MHXS-30/60
Bühler MHXS-30/60
Bühler BSPB Bj. 2015
Bühler BSPB Bj. 2015
Bühler BSPB Bj. 2015
Bühler BSPB Bj. 2015
Scheuermaschine Bühler MHXF
Schälmaschine Bühler DSRD
Scheuermaschine Bühler MHXF
Maisentkeimer Bühler DSRL-M
Schälmaschine Bühler DSRD
Jet Pearler Bühler DSRH
Scheuermaschine Bühler MHXS
Bühler Scheuermaschine MHXF
Bühler MHXS-45/80 mit Bühler MVSQ-150
Bühler MHXM-DC-Peeler
Bühler MHXM-DC-Peeler
Bühler MHXM-DC-Peeler
Bühler MHXM-DC-Peeler
Bühler Stratopact BSSA
Bühler MHXS-30/60
Bühler DSRF-524
Bühler DSRF-524
Bühler HighPoly IV
Bühler HighPoly IV
Bühler HighPoly IV
Bühler HighPoly IV
Bühler HighPoly IV
Bühler BSSA
Bühler BSSA
Bühler BSSA
Bühler BSSA
Bühler BSSA
Bühler BSSA
Bühler DSRH-1510 - Doppelmaschine
Bühler DSRH-1510 - Doppelmaschine
Bühler DSRH-1510 - Doppelmaschine
Bühler MHSA
Bühler MHSA
Bühler MHXF-30/60 überholt
Bühler MHXS-30/60 Bj. 2012
Bühler MHXS-30/60 Bj. 2012
Bühler MHXS-30/60 Bj. 2012
Bühler MHXS-30/60 Bj. 2012
Bühler MHXS
Bühler MHXS
Unterläuferschälgang UL-1000
Unterläuferschälgang UL-1000
Unterläuferschälgang UL-1000
Unterläuferschälgang UL-1000
DSRD-630
DSRD-630
Ratinger Schälmaschine
Ratinger Schälmaschine
MMW-US-1000
MMW-US-1000
MMW-US-1000
MMW-US-1000
MMW-US-1000
MMW-US-1000
MMW-US-1000
Vertikal-Schäler-Schleifer VSM-250
Vertikal-Schäler-Schleifer VSM-250
Vertikal-Schäler-Schleifer VSM-250
Vertikal-Schäler-Schleifer VSM-250
MMW-US-1000
MMW-US-1000
MMW-US-1000
Bühler MHXF-30/150
Bühler MHXF-30/150
Bühler MHXF-30/150
Bühler MHXF-30/150
Bühler MHXF-30/150
Bühler MHXF-30/150
Bühler MHXF-30/150
Bühler MHXF-30/60
Bühler MHXF-30/60
Bühler MHXF-30/60
Bühler MHXF-30/60
Bühler DSRD-Blankostar
Bühler DSRD-Blankostar
Bühler DSRD-Blankostar
Bühler DSRD-Blankostar
Bühler DSRD-Blankostar
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler
MMW-FS-400 Haferschäler