D-67435 Neustadt / Wstr.
Tel. +49 6327 9797-0
Fax +49 6327 9797-70
E-Mail: info@hoeflinger.com
  • de
  • en
  • fr
WarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouse

Airlocks

Bühler MPSJ-22/22 “hard chrome plated“ Bj. 2018
Bühler MPSJ-22/22 “hard chrome plated“ Bj. 2018
Bühler MPSJ-22/22 “hard chrome plated“ Bj. 2018
Bühler MPSJ -18/15 -as new-
Bühler MPSJ -18/15 -as new-
Bühler MPSJ -18/15 -as new-
Bühler MPSJ -18/15 -as new-
Bühler rotary feeder
Bühler rotary feeder
Bühler rotary feeder
Bühler MPSH - 22/22 - Bj. 2015
Bühler MPSH - 22/22 - Bj. 2015
Bühler MPSH - 22/22 - Bj. 2015
Bühler MPS – 22/19 - “G“
Bühler MPS – 22/19 - “G“
Bühler MPS – 22/19 - “G“
Bühler MPS – 22/19 - “G“
Bühler MPSH - 22/22 DN:65mm
Bühler MPSH - 22/22 DN:65mm
Bühler MPSH - 22/22 DN:65mm
Bühler MPSN-25/15
Bühler MPSN-25/15
Bühler MPSN-25/15
Bühler MPSN-25/15
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSB-28/22
Bühler MPSB-28/22
Bühler MPSB-28/22
Bühler MPSB-28/22
Bühler MPSB-28/22
Bühler MZDG-26/25
Bühler MZDG-26/25
Bühler MZDG-26/25
Bühler MZDG-26/25
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPST Stainless steel lock station
Bühler MPSJ-22/22 -new-
Bühler MPSJ-22/22 -new-
Bühler MZDG-26/25 Ex.
Bühler MZDG-26/25 Ex.
Bühler MZDG-26/25 Ex.
Bühler MZDG-26/25 Ex.
Bühler MPSE-36/38
Bühler MPSE-36/38
Bühler MPSE-36/38
Bühler MPSE-36/38
Bühler MPSN-25/15-G
Bühler MPSN-25/15-G
Bühler MPSN-25/15-G
Bühler MPSH-MPSK-MPSJ-MPSN
Bühler MPSH-MPSK-MPSJ-MPSN
Bühler MPSH-MPSK-MPSJ-MPSN
Airlock Bühler MPSE
Airlock Bühler MPSK
Airlock Bühler MPSN
Airlock Bühler MPSE
Airlock Bühler MPSH
Airlock Bühler MPSF
Airlock Bühler MPSE
Airlock Bühler MPSJ
Airlock Bühler MPSH-36/38
Airlock Bühler MPSH-36/38
Airlock Bühler MPS-22/19
Airlock Bühler MPS-22/19 incl. motor
Bühler MPSJ-22/22+28/30 year of constr. 2012
Bühler MPSH blow through airlocks
Bühler MZDG rotary valves
Bühler MPSE-45/45
Bühler MPSF-28/30
Bühler MPSK-MPSJ-22/22
Bühler MZDG-33/30
Bühler MPSN-25/23
Bühler MPSN-25/23
Bühler MPS-22/13
Bühler MPSK-36/38
Bühler MPSK-36/38
Bühler MPSJ-45/45
Bühler MPS-22/19-G
Bühler MPSN-25/15-G
Bühler MPSN-25/15-G
Bühler MPSH-28/30
Bühler MZDG
Bühler MZDG
Bühler MPSB-22/28
GBS-GVRF-300
Bühler MPSH "new"
Bühler MPSH "new"
Bühler MPS-22/19
Bühler MPSN-25/23
Bühler MPSB-28/22
Bühler MPS-22/19-''G''
Bühler MPS-22/19-''G''
Bühler MPS-22/19-''G''
Bühler MPSE-22/22
Bühler MPSE-22/22
Bühler MPSF-36/38 + 45/45
Bühler MPSF-36/38
Bühler MPSF-36/38
Bühler MPS-22/19 incl. G-motor-coupling
Bühler MPS-22/19 incl. G-motor-coupling
Bühler MPS-22/19 incl. G-motor-coupling
Bühler MPS-22/19 incl. G-motor-coupling
Bühler MPSN-25/15
Bühler MPSN-25/23
Bühler MPSH-22/22 -second hand-
Bühler MPSH-22/22 -second hand-
Bühler MPSN
Bühler MPSN
Bühler MPSK-22/22
Bühler MPSK-22/22
Coperion ZRD-200
Coperion ZRD-200
Coperion ZRD-200
Simbianca VRA-400
Bühler MPSK-22/22
Bühler MPSK-22/22
Bühler MPSK-22/22
Bühler MPSJ-22/22 LP-TK1
Bühler MPSJ-22/22 LP-TK1
Bühler MPSJ-22/22 LP-TK1
Bühler MPSJ-22/22 LP-TK1
Bühler MPSJ-22/22 LP-TK1
Bühler MPSJ-22/22 LP-TK1
Bühler MPSJ-22/22 LP TK1
Bühler MPSH - MPSJ
Bühler MPSN - MPSH - MPSJ
Bühler MPSN - MPSH - MPSJ
Bühler MPSN-25/23-"G"
Bühler MPS-22/19-"G"
Bühler MPSH-22/22-new-
Bühler MPSE-36/38
Bühler MPSE-36/38
Bühler MPSE-36/38
Bühler MPSK-28/30 -new-
Bühler MPSK-28/30 -new-
Bühler MPSE-28/30
Bühler MPSE-28/30
Bühler MPSE-28/30
Bühler MPSN-25/15
Bühler MPSN-25/15
Bühler MPSA-22/19
Bühler MPSA-22/19
Bühler MPSK-36/38
Bühler MPSK-36/38
Bühler MPSK-36/38
Bühler MPSK-36/38
Bühler MPSK-36/38
Bühler MPS-22/19-G
Bühler MPSE-28/30
Bühler MPS-22/19
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSH + MPSJ
Bühler MPSH-28/30
Bühler MPSH-22/22
Bühler MPSK-22/22
Bühler MPSH 28/30 + 36/38
Bühler MPSH 36/38
Bühler MPSH 36/38
Bühler MPSH 36/38
Bühler MPS-22/19-G
Bühler MPS-22/19-G
Bühler MPSK-28/30-second hand-
Bühler MPSK-28/30-second hand-
Bühler MPSK-28/30-second hand-
Olocco SF /RS Zellenradschleusen
Olocco SF /RS Zellenradschleusen
Olocco SF /RS Zellenradschleusen
Bühler Airlocks + Valves